Oto szczegóły oficjalnego ramowego programu otwarcia
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
w dniu 17 marca 2016 roku:

godz. 10.00 – Jagiełła - modlitwa żydowska i chrześcijańska na cmentarzu, na którym spoczywają ciała rodzin Didnerów, Grünfeldów i Goldmanów zamordowanych wraz z Ulmami

godz. 11.30 – Markowa – modlitwa chrześcijańska i żydowska na grobie rodziny Ulmów

godz. 12.00 – Markowa – Msza Święta w kościele pw. Św. Doroty za dusze śp. Polaków Ratujących Żydów i wszystkich ofiar II wojny światowej

godz. 12.30 – Łańcut – modlitwa w Synagodze w intencji Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

godz. 17.30 Markowa - uroczystość otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów

ok. godz. 18.30 – zakończenie oficjalnego programu

 

Agenda of events accompanying the official opening of The Ulma Family Museumo
f Poles Saving Jews in World War II on 17th March 2016:

10.00 Jagiełła - Jewish and Christian joint prayer at the cemetery where the remains of the Didner, Grünfeld and Goldman families rest - they were murdered alongside the Ulma family

11.30 Markowa - Christian and Jewish prayer at the Ulma family grave

12.00 Markowa – Holy Mass in St Dorothy’s Church for the holy memory of Poles saving Jews and all victims of the World War II

12.30 Łańcut – Jewish prayer in the Synagogue in the intention of the Righteous Among the Nations

17.30 Markowa – The Opening Ceremony of The Ulma Family Museum of Poles Saving Jews in World War II

18.30 End of the official programme