12 stycznia 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny prac konkursowych i wyboru logo Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Konkurs ten skierowany jest do twórców, w szczególności studentów i absolwentów wyższych uczelni kierunków artystycznych w Polsce Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił w grudniu ubiegłego roku, a jego celem było wyłonienie projektu logo nowo powstającej instytucji kultury.

W skład Komisji konkursowej weszli:

 • Aleksander Konopek – Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – Przewodniczący,
 • Michał Tabisz – Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej,
 • Krystyna Kasprzyk – pracownik Biura koordynacyjnego Zarządu Województwa,
 • Mateusz Szpytma – pełnomocnik Dyrektora Muzeum – Zamek w Łańcucie ds. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej,
 • Wiesław Grzegorczyk – pracownik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • Aleksander Rusin – grafik, autor logotypów, m. in. „Rzeszów – miasto In plus”.

Do konkursu wpłynęło 13 prac, każda opatrzona kodem wymyślonym przez uczestnika konkursu:

 1. 13v13v
 2. P333KK
 3. 654320
 4. 652d91
 5. AB1965
 6. BZS761
 7. L8A44S
 8. 63M9Z1
 9. T7G4T2
 10. 240616
 11. 008455
 12. MAX015
 13. F1CW07

W wyniku dyskusji i głosowania Komisja przyznała największą liczbę punktów – 14 punktów – pracy opatrzonej kodem AB1965. Autorem zwycięskiej pracy jest pan Aleksander Bąk z Poznania.

Uzasadnienie wyboru:

Komisja zgodnie uznała, że stworzone przez pana Aleksandra Bąk logo Muzeum Polaków Ratujących Żydów najpełniej odpowiada wymaganiom postawionym przez organizatora konkursu.

Logo przedstawia dwa nakreślone mocną kreską, splecione ze sobą kontury domów. Jeden z nich można rozumieć jako wspólnotę polską, drugi z nich, odwrócony, jak gdyby przewrócony lub zburzony – wspólnotę żydowską. Oba domy połączone są ze sobą nierozerwalnie jak dwa ogniwa łańcucha, z wyraźnie zaznaczoną wspólną przestrzenią -  miejscem schronienia dla ludzi ze zburzonego świata.

Logo bezpośrednio nawiązuje do wyglądu budynku Muzeum, równocześnie wywołując całą serię skojarzeń związanych z losami Polaków i Żydów podczas II wojny światowej.

Naszym zdaniem wybrane logo, będące prostą i łatwą do zapamiętania formą graficzną, stanowi dobrą podstawę do zbudowania mocnego systemu identyfikacji i komunikacji wizualnej dla Muzeum.